Tolka analysen

 Kategori Hästvälfärd, Hästhållning, Kunskap

Ska du köpa eget grovfoder till din häst? Eller har du fått en analysrapport på årets grovfoderskörd och har svårt att förstå hur den ska tolkas?

TEXT: Cecilia Müller, forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU

För den som för första gången får en analysrapport på ett grovfoder kan det vara knepigt att förstå vad som står i den. Vad är det man skall titta efter, och hur ska man värdera olika siffror. De variabler (mätvärden) som du behöver för att kunna avgöra om fodret passar till dina hästar är:

TORRSUBSTANSHALTEN (TS) Torrsubstanshalten (ts-halten) beskriver helt enkelt hur mycket av fodret som består av vatten och hur mycket som är torr substans. Det är i den torra substansen som all näring och energi finns. Om ett foder har 60 % ts-halt, så innehåller det alltså 40 % vatten, eftersom summan av ts och vatten alltid är 100. Man behöver känna till torrsubstanshalten för att kunna räkna ut hur mycket grovfoder som hästen behöver äta varje dag i kg. Utfodringsregeln lyder: minst 1 kg ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dygn.

MÄNGDEN OMSÄTTBAR ENERGI (MJ) Innehållet av omsättbar energi i fodret anges i enheten megajoule (MJ), som är ungefär som kalorier. Energiinnehållet i grovfodret räknas fram från en analys av fodrets smältbarhet. Med smältbarhet menas förenklat hur mycket av ett foder som hästen kan bryta ned (smälta) i tarmen. Smältbarheten och energiinnehållet i grovfoder beror i huvudsak på hur stort fiberinnehållet är i fodret. Sent skördat grovfoder har lägre smältbarhet och energiinnehåll än tidigt skördat grovfoder. Innehållet av omsättbar energi i grovfoder brukar variera mellan ca 6 till 12,5 MJ/kg ts.

INNEHÅLLET AV SMÄLTBART RÅPROTEIN Innehållet av smältbart råprotein anges i gram, och förkortas g smb rp/kg ts. Denna siffra räknas fram från råproteininnehållet i fodret som i sin tur räknas fram från en analys av innehållet av kväve i fodret. Allt protein som finns i fodret är inte tillgängligt för hästen, därför räknar man om råproteininnehållet till smältbart råprotein. Innehållet av smältbart råprotein i grovfoder varierar mellan 0 till 200 g/kg ts. Tidig skörd ger alltid ett högre proteininnehåll än sen skörd.

INNEHÅLLET AV MINERALERNA KALCIUM (CA), FOSFOR (P) OCH MAGNESIUM (MG) Innehållet av mineralerna kalcium (Ca), fosfor (P) och magnesium (Mg) i fodret anges i gram. Även mineralämnet kalium (K) brukar finnas med på analysrapporten men används inte vid foderstatsberäkning till häst. För att få med analys av mineralinnehållet i grovfodret behöver man kryssa för detta alternativ på den följesedel som skall lämnas in till foderlaboratoriet tillsammans med foderprovet. Vid foderstatsberäkning använder man alltså värdena som presenteras per kg foder.

Senaste inläggen

Chatta