En god fortsättning

 Kategori Framgångsrikt team

Efter ett och ett halvt år med ATG Talang trav & galopp, står det nu klart att det blir en fortsättning. Ett beslut som applåderas av satsningens mentor Hasse Backe.
– Det känns otroligt bra och helt rätt att få vara med och utveckla sporten genom att stötta den nya generationen travtränare och jockeys tidigt i deras karriärer.

ATG Talang trav och galopp handlar om att ge sex unga, aktiva i trav- och galoppsporten stöd och förutsättningar att forma en hållbar verksamhet. Inom ramen för satsningen får deltagarna möta flera experter på olika områden, men i stora drag är innehållet:

• Ledarskap och konsten att forma ett framgångsrikt team (ledarskap, idrottspsykologi, arbetsmiljö)

• Vardagen och hållbara rutiner (fysträning, kostlära, juridik, värdet av planering och rutiner)

• Positionering och det personliga varumärket (sponsring och samarbeten, kommunikation och sociala medier, medieträning).

Det började i ridsporten
Med sju års erfarenhet från ridsportens utvecklingsprogram ATG Talang, drogs den första upplagan i trav- och galoppsporten i gång hösten 2020, mitt under pågående pandemi. Trots allt och inom ramen för gällande restriktioner, genomfördes fyra fysiska träffar det första året. Utöver det har deltagarna fått ta del av digitala föreläsningar och resursteamet har gjort ett gäng hembesök med Hasse Backe i spetsen. Med den egna verksamheten som utgångspunkt, har innehållet för deltagarna skräddarsytts och anpassats.

– Träffarna är tänkta att ge deltagarna inspiration och kunskap i olika ämnen, men däremellan finns möjlighet att fördjupa sig i de delar och detaljer som känns mest relevanta för sin egen verksamhet och utveckling, förklarar Jessica Ortiz Bergström som är projektledare för satsningen.

Senaste inläggen

Chatta