”OJ” och ”AJ”

 Kategori Team & travfolk, Arbetsmiljö, Framgångsrikt team

Ett tillbud är ett ”oj” och en olycka är ett ”aj”. Säkerhet är en kulturfråga. Vi är alla varandras arbetsmiljö och det är med gemensamma krafter som vi skapar en säker arbetsplats.

TEXT: Jessica Ortiz

Tidiga morgnar, långa dagar och sena kvällar. När tröttheten kickar in, eller stressen smyger sig på, ökar risken för misstag. Precis som i många andra situationer hänger olyckorna i stallet ofta ihop med jakten på minuterna. Det bekräftar vikten av att det säkra sättet, som allt som oftast också är lite långsammare, är det som gäller. För alla. Hela tiden. Att de som leder verksamheten lever som de lär är en nyckelfråga i en god säkerhetskultur. I begreppet säkerhetskultur ryms både delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som fungerande system för tillbuds och olycksfallsrapportering, skriftliga rutiner och krisberedskap – men också den mindre greppbara kulturen på arbetsplatsen som präglas av värderingar och attityder. Är det tydligt på en arbetsplats att säkerhet prioriteras, påverkar det viljan att välja ett säkrare sätt, förklarar Malin Strömberg som arbetar på Prevent. En viktig aspekt när det gäller att minska risken för olyckor är en bra introduktion. En bra introduktion handlar inte bara om att informera nya medarbetare om vad som ska göras – utan hur. Framförallt är det viktigt att vara tydlig med de arbetsmoment som kan ta lite längre tid om de utförs på ett rätt, riktigt och säkert sätt. I en tidspressad situation är det lättare att välja det säkra sättet om man har fått en tydlig instruktion om att det är det som gäller på arbetsplatsen.

EN GOD SÄKERHETSKULTUR

  • Ordning och reda. Att var sak har sin plats skapar en ordning på anläggningen som både påverkar säkerheten direkt och indirekt.
  • Arbetsledare som agerar i enlighet med vad som sagts är en avgörande faktor. Walk your talk.
  • Bra rapporteringssystem för risker, tillbud och olyckor. Ett tillbud är ett »oj« – en olycka ett »aj«. Hur ser ni till att dra nytta av erfarenheterna som ni får av tillbuden? Hur dokumenteras det och hur sker kunskapsöverföringen?
  • Enkla arbetssätt, metoder, verktyg och skriftliga rutiner. Säkerställ att ni har regler och rutiner som går att följa – och sätt stolthet i att de följs.
  • Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten. Vad innebär det i praktiken? På vilket sätt lyfts arbetsmiljöfrågorna upp på er dagordning och i det dagliga arbetet? Hur kan fler medarbetare känna delaktighet och engagemang för den gemensamma arbetsmiljön?
Senaste inläggen

Chatta