Kunden i fokus

 Kategori Team & travfolk, Framgångsrikt team, Ledarskap

Målen är klara och siktet inställt. Både när det gäller resultaten på tävlingsbanan och lönsamheten i företaget. Travtränaren Jörgen S Eriksson drivs av en lika stor passion för hästarna och travsporten, som för konsten att bygga ett framgångsrikt företag.

För sex år sedan började Jörgen S Eriksson och sambon Amanda Hellström att bygga upp sin träningsverksamhet. De köpte Gården Himmelsända Lövnäs, träningsbanor anlades och stallar byggdes om och till. Parallellt med det praktiska byggandet började även det intensiva arbetet med att hitta hästägare, öka antalet hästar på träningslistan och forma ett team för framtiden. Och lärdomarna längs vägen har varit många.

”Första åren som travtränare är tuffa, plötsligt ställs man inför frågor man inte behövde svaren på medan man var lärling. Men tar man sig genom de första fem åren, tror jag man har rätt bra förutsättningar att klara sig som travtränare. Det hoppas jag i alla fall”, säger Jörgen medan han guidar mig runt på anläggningen.

Med målen i sikte

På den ena väggen i fikarummet sitter målbilden väl synlig och inramad. Där står beskrivet vilka förutsättningar som finns, hur man vill utveckla verksamheten och på vilket sätt man ska göra för att nå de uppsatta målen. Mål som handlar om allt från antal hästar i träning och insprungna pengar till omsättning och lönsamhet i företaget. På bilden framgår även vilka aktiviteter som ska genomföras och rutiner som ska införas längs resans gång. Allt med kundens behov i fokus.

– Målbilden finns med mig hela tiden. Dels som motivation i det dagliga arbetet, dels när jag ska fatta beslut. Jag vill ha ett företag med nöjd personal och god lönsamhet eftersom jag är övertygad om att det återspeglar sig även i resultaten på travbanan.

Att Jörgen gillar att tänka nytt, märks i stort som smått. För att nämna några exempel finns en åttaformad träningsbana på gården där hästarna lär sig ta kurvorna och bli liksidiga, på Sundbyholmstravet står Stall Jörgen S Eriksson årligen värd för en egen tävlingsdag och på sociala medier har man funnits med sedan proffslicensen kvitterades ut. Framförallt finns en väldigt aktiv privat grupp på Facebook där det frekvent visas live-videos och teamet rapporterar i både med- och motgång.

– Här ges stallets hästägare möjlighet att kommentera varandras hästar och hylla varandras framgångar, det fungerar väldigt bra och bidrar till den goda stämningen som vi vill ha. Hästarna kommer självklart i första hand, men vi vill även att våra hästägare ska känna hur viktiga de är för oss. Vår målsättning är att de som äger häst hos får upplevelser genom travet som berikar livet.

Ett vinnande team

Utmaningen att hitta personal brottas många med i travsporten. Det är oftast inte en fråga om att hitta rätt människor, utan att hitta någon över huvud taget.

– Idag har vi en bra mix av anställd personal och konsulter som kommer in och jobbar mer vid behov. Det fungerar bra. Dessutom är det ett öppet gäng, så jag upplever att alla som jobbar säger till om det är något man inte tycker fungerar.

Hur är du själv som chef?

– Det är inte min starkaste sida, men jag tycker nog att jag har blivit bättre. Åtminstone är det något som jag har jobbat med.

Jörgen var en av travtränarna som tog chansen och gick pilotomgången av utbildningen Ledarpraktikan som arrangeras av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet var de områden som deltagarna fick vägledning kring både i grupp och individuellt.

– Jag fick definitivt med mig en hel del från utbildningen, både verktyg och insikter. En sak som jag vet att jag behöver bli bättre på är att organisera arbetet och vara tydlig så att alla vet vad som förväntas. Numera använder vi en app för att informera hela teamet om vad som gäller kring exempelvis träningsturer, snabbjobb och starter. Där kan man även hålla koll på respektive häst. Jag tycker det fungerar jättebra, så det är något som jag helt klart vill utveckla, förklarar Jörgen och fortsätter:

– Det kan vara svårt att hitta den där tiden som krävs för att fortbilda sig själv och sin personal, men om planen är att man ska jobba med det här hela livet är det värt att anstränga sig lite. Om ny kunskap kan få oss att arbeta smartare, eller forma en arbetsplats där personalen trivs och vill stanna kvar, är det definitivt väl investerad tid och förhoppningsvis en nyckel till framgång, avslutar Jörgen.

Utbildningen Ledarpraktikan vänder sig till dig som är chef inom hästnäringen och genomförs på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Den är uppbyggd i tre delar – Konsten att leda mig själv, Konsten att leda mina medarbetare och Konsten att leda min verksamhet. Tre fysiska träffar med övernattning 12-13 augusti 2020, 13-14 oktober 2020 och 12-13 januari 2021. Återträff 20 april 2021. Utbildningen är subventionerad av HNS och kostar 15 000 kr (inkl utbildning med material, personlighetsanalys, telefoncoachning, ett hembesök samt boende och mat). Antal platser: 12 st. HÄR HITTAR DU MER INFO >

Senaste inläggen

Chatta