Grovfoder

 Kategori Hästvälfärd, Hästhållning, Kunskap

är ett torrt grovfoder som kräver mycket förtorkning på fält innan
det kan bärgas och lagras. Det bör dessutom läggas på en skulle eller annan lokal där det går att torka ytterligare med fläkt efter inlastning. Torrsubstanshalten hos hö brukar vara omkring 84 %, det vill säga 16 % vatten finns kvar även vid lagring. Hö kan med fördel täckas med halm efter torkning för att klara av lagring under höst, vinter och vår.

HÖSILAGE är ett grovfoder som pressas och plastas i balar när grönmassan håller en torrsubstanshalt på 50 – 84 % och fodret känns relativt torrt när man hanterar det. Vattenhalten är lägre och sockerhalten vanligen något högre än i ensilage. Många hästägare föredrar att använda ett ganska torrt hösilage då man till exempel inte behöver öka på givan lika mycket som vid ensilageutfodring. Nackdelen är att i ett torrare
hösilage ökar risken för tillväxt av mögelsvampar. Det sker inte heller samma omfattande ensileringsprocess i hösilage, vilket ibland kan innebära att hållbarheten efter öppning av balarna kan vara kort. Genom plastningen av balen skapas en lufttät lagring och för hösilage är det viktigt att ha tillräckligt många lager plast för att inte syre ska komma in i balen.

ENSILAGE är ett grovfoder som pressas och plastas i balar när det håller en torrsubstanshalt upp till 50 %. Det innebär att det finns relativt mycket vatten kvar i grönmassan vid pressning. I och med att flera
lager plast läggs runt balarna (fyrkantiga eller runda) sker en syrefri konserveringsprocess inne i balen. Ett ensilage luktar mer syrligt än hösilage.

Senaste inläggen

Chatta