10 friskfaktorer

 Kategori Arbetsmiljö, Team & travfolk

Effekter som går hand i hand med en bra arbetsmiljö är ökad arbetslust, högre effektivitet, friskare personal – och hästar. Kort och gott en lönsam affär. 

TEXT & FOTO: JESSICA ORTIZ

Smarta lösningar i närmiljön, där arbetsbelastningen minskar och trivselfaktorn ökar, ger ofta så pass mycket lägre drifts- och personalkostnader att det i stort sett alltid lönar sig i längden. Men den fysiska miljön är långt ifrån allt som ingår i begreppet arbetsmiljö. Även hur arbetet är organiserat spelar roll. Två anläggningar kan ha samma yttre förutsättningar, ändå upplever personalen arbetssituationen helt olika beroende på hur arbetet leds. En annan ingrediens som inte går att bortse från när det gäller trivseln på arbetsplatsen är relationerna oss människor emellan. Att samspelet mellan medarbetarna fungerar är en förutsättning för att arbetsklimatet ska vara på topp.

1 Arbetet är tryggt och fritt från olycksfall och ohälsa.

2 Du har en bra relation till din chef.

3 Du känner dig som en del av gemenskapen och har bra kontakt med dina kollegor.

4 Du har möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling genom fortbildning.

5 Att du känner dig uppskattad och rättvist behandlad ingår också i begreppet »bra arbetsmiljö«.

6 Du upplever att du har ett stimulerande arbete med omväxlande och innehållsrika arbetsuppgifter som överensstämmer med din kompetens.

7 Du kan påverka din arbetssituation genom att komma med synpunkter på verksamheten.

8 Arbetssituationen bidrar till en god balans i livet.

9 Du har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel och redskap som underlättar det dagliga arbetet.

10 Din känsla är att det råder jämlikhet på arbetsplatsen med exempelvis samma rätt till arbete och arbetsvillkor för alla anställda.

Senaste inläggen

Kommentera